N.b.

At Otto Mønsted Kollegiet we are subject to an official waiting list with a waiting time of 1-2 years. Due to this, we cannot offer rooms to foreign students looking for short term accommodation in Copenhagen. Use http://www.s.dk

 

Er du studerende på en uddannelse af mindst tre års varighed

og kunne du godt tænke dig at lære en masse unge mennesker at kende på tværs af studieretninger? Så er kollegielivet lige noget for dig – et fint og billigt alternativ til egen lejlighed. Prisen ligger på omkring 2.500 kroner om måneden.

Beliggenhed

Beliggende mellem Carlsberg og Vestre Kirkegård i København er kollegiet med sine 307 værelser placeret i rolige, grønne omgivelser, men stadig tæt på centrum – og ikke mindst Vesterbro. Der er fem minutter til Carlsberg station til fods og 10 minutter til Rådhuspladsen på cykel.

 

0
Beboer
0
Husleje
0
Kvadratmeter
0
Køkkener

Du kigger på uret – ti minutter til fyraften. Det har været en lang eftermiddag på kollegiets læsesal, men du er heldigvis ikke den eneste der sveder over eksamenslæsningen. Rundt omkring lukker folk deres laptops ned. Du pakker sammen og går op på køkkenet, ør i hovedet efter dagens arbejde. Du bliver mødt af duften af Chili con Carne. Folk er ved at samle sig til aftenens madklub, der er god stemning på køkkenet. Du har stadig hovedet fyldt af direktiver om offentlige udbud i EU, men bliver nu inddraget i en samtale om en række af Aldis kopivarer, som du bliver bedt om at vurdere kvaliteten af. 
Efter aftensmaden har I aftalt at se film, og din nabo, som arbejder hos Illum Bageren har taget kager med hjem – de skulle alligevel bare smides ud.

Introudvalg

Når du flytter ind på OMK bliver du taget godt imod. Ja, faktisk er der nedsat et helt udvalg kun til dette formål! Introudvalget står for OMK’s berømte og fantastiske introfester. Alle nye beboere bliver her inviteret med på en noget alternativ rundvisning og introduktion til kollegiets udvalg og klubber. Senere på aftenen bliver kollegiets øvrige beboerne inviteret med til festlighederne i baren.

Hverdagen

Køkkenet – din dagligstue

Køkkenet er det sociale samlingspunkt på gangen, hvor man mødes med sine gangfæller, spiser, snakker, hygger, fester og holder møder. Gangcrawls, fest, spilaftener, julehygge, køkkenudflugter mm. arrangeres jævnligt på eget initiativ af beboerne på gangen – og der kan som regel altid findes en god lejlighed. Den praktiske organisering på køkkenet i forhold til madklubber, rengøring og indkøb af øl og andre fællesvarer er forskellig fra gang til gang. Det er ofte noget, man diskuterer på de månedlige køkkenmøder.

De er også søde på 3. øst

Kollegiet er meget mere end din gang og dit køkken. OMK har en række forskellige udvalg og klubber. Vi har styrkecenter, drenge- og pigefodboldhold, biograf, værksted, musikrum og meget mere. Derudover bliver der, foruden de store kollegiefester, holdt en lang række fælles arrangementer i kollegiets bar. Der er med andre ord masser af muligheder for at møde beboere fra hele kollegiet. Så hold dig ikke tilbage!

Vi vil ha’ dig!

På Otto Mønsteds Kollegium bryster vi os af, at have et bredt udsnit af studerende. Vi har studerende fra CBS, RUC, AAU CPH, Professionshøjskolerne og Københavns Universitet m.fl. boende, hvilket sikrer et dynamisk og spændende fællesskab. Vi sorterer ikke i vores ansøgere på baggrund af studieretning, eller andet, men byder alle velkomne, som har lyst til kollegielivet!

Kollegianerdemokrati

Repræsentantskabet

På OMK har kollegianerne rig mulighed for at få medindflydelse på de beslutninger, der tages i kollegieregi. Repræsentantskabet, som er kollegianersamfundets øverste myndighed, afholder møde én gang om måneden, hvor alle beboere er velkomne. Her diskuteres relevante forhold og problemstillinger på kollegiet, klubber og udvalg kommer med statusopdateringer, og kollegianere vælges til eventuelle ledige stillinger. Alle kollegianere kan stille op til kollegiets udvalg eller ansøge om en stilling som bartender.

Representantskabet har i alt 33 faste medlemmer. Hver af de 20 køkkener er repræsenteret ved en køkkenrepræsentant, som vælges af køkkenets beboere på et køkkenmøde. Derudover består repræsentantskabet af 10 folkevalgte kollegianere (som vælges på forårsgeneralforsamlingen) og af de tre medlemmer af formandskabet.

Formandskabet

På de halvårlige generalforsamlinger vælges en formand og to næstformænd, som tilsammen udgør kollegiets formandskab. Formandskabets vigtigste opgave er at varetage kollegiesamfundets fælles interesser og eksekvere de beslutninger, der bliver taget på repræsentantskabsmøderne. Som oftest er det også formandskabet, der repræsenterer kollegianerne i kollegiets bestyrelse, hvilket sikrer beboernes stemme i bestyrelsesarbejdet.

Nye beboere

Hvis du vil bo på OMK, skal du ansøge om et værelse via hjemmesiden www.s.dk.

 

Før du ansøger via http://www.s.dk, er det vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad det vil sige at bo på kollegiet. Kollegiet har et stærkt fællesskab som det kræver energi og engagement at være en del af. Vi anbefaler, at du tager ud og ser kollegiet, før du ansøger så du kan danne dig et indtryk af livet på OMK. Du kan lave en aftale med vores inspektør, som har kontortid mandag til fredag 8.30-9.00. Hvordan du kontakter ham kan du se under Kontakt i den øvre menu.

Ofte stillede spørgsmål